Prawo rodzinne

Kancelaria oferuje Państwu pełen zakres usług w zakresie prawa rodzinnego. Prowadzi w szczególności sprawy rozwodowe, o podział majątku, o alimenty, dotyczące władzy rodzicielskiej, spraw stanu cywilnego, o ubezwłasnowolnienie.

Sprawy cywilne, lokalowe, spadkowe, rodzinne, gospodarcze, spółdzielcze i inne