Adw. Jan Jakub Jańczak

adw-janczakadw. Jan Jakub Jańczak

Adw. Jańczak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także Studia Prawa Angielskiego i Prawa Europejskiego współorganizowane przez University of Cambridge oraz Uniwersytet Warszawski. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując od 2004 roku z Kancelarią adwokacką Jan S. Jańczak, a w latach 2008-2015 z Kancelarią Prawną Corpus Iuris Rotko i Wspólnicy Sp. k. W 2012 roku ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 2013 roku wykonuje zawód adwokata. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Uczestniczy w działalności Sekcji Prawa Nieruchomości oraz Sekcji Prawa i Postępowania Cywilnego powołanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym (w tym spadkowym i rodzinnym) ze szczególnym uwzględnieniem sporów sądowych, a także w prawie gospodarczym. Swoją praktyką obejmuje w szczególności prawo nieruchomości, mieszkaniowe i spółdzielcze, sprawy dotyczące nieruchomości warszawskich i reprywatyzacji. Publikuje artykuły i komentarze na tematy prawnicze w różnych gazetach i periodykach.

W celu uzyskania pomocy prawnej lub nawiązania stałej współpracy proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

tel. 608-725-016
e-mail janczak@adwokatjanczak.pl

Sprawy cywilne, lokalowe, spadkowe, rodzinne, gospodarcze, spółdzielcze i inne