kancelaria adwokacka Warszawa-Ursynów

Adwokaci

aplikant

Rekrutacja

Kancelaria Adwokacka adw. Jan Jakub Jańczak z siedzibą w Warszawie (Ursynów) podejmie stałą współpracę z aplikantem adwokackim II lub III roku, bądź po skończonej aplikacji z uprawnieniami do zastępowania przed sądami (nie wyklucza także współpracy z adwokatem tuż po egzaminie adwokackim). Moja Kancelaria składa się jedynie z mojej osoby jako adwokata i pracownika obsługi biura. Nie zatrudniała dotąd prawników.


➡ Czym się zajmuję❓

🟢 sprawy z zakresu prawa cywilnego, spadkowego, rodzinnego i gospodarczego, z dużą przewagą spraw dotyczących nieruchomości, mieszkalnictwa, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni (nie tylko mieszkaniowych)


➡ Czego oczekuję od kandydatów❓

🟢 statusu aplikanta adwokackiego z uprawnieniami do zastępowania przed sądami i chociażby minimalnego doświadczenie w zakresie takich spraw,

🟡 wcześniejszego doświadczenia w czynnościach związanych ze stosowaniem prawa, najlepiej w kancelariach prawnych,

🟢 znajomości przepisów ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa spółdzielczego, ustawy o własności lokali, prawa budowlanego, prawa cywilnego i rodzinnego,

🟡 odpowiedzialności za powierzone zadania, skrupulatności, terminowości i nieodkładania zadań na ostatni moment,

🟢 zaangażowania,

🟡 samodzielności w zakresie kształtowania swojego rozwoju zawodowego,

🟢 umiejętności korzystania z systemów informacji prawnej, typowego oprogramowania biurowego,

🟡 wskazana znajomość publikowania tekstów za pomocą WordPressa i mediów społecznościowych,

🟢 wskazane zainteresowania w zakresie wiedzy o ładzie planistycznym Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem jej południowych dzielnic i sąsiadujących powiatów, ochrony środowiska, spółdzielczości i mieszkalnictwa.


➡ Co będzie należało do zadań aplikanta adwokackiego❓

🟡 w pierwszej kolejności inicjatywy w wypracowaniu odpowiedniej organizacji współpracy,

🟢 sporządzanie pism, w tym procesowych, opinii prawnych, projektów regulaminów, analiz umów i innych materiałów prawnych,

🟡 zastępstwo procesowe w postępowaniach cywilnych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych,

🟢 kontakt z klientami, sądami, organami administracyjnymi,

🟡 odbywanie dyżurów u stałych klientów,

🟢 udział w obradach organów spółdzielni i zebraniach właścicieli lokali (raczej sporadycznie, natomiast informuję o tym ze względu na późne pory tych spotkań),

🟡 popularyzowanie wiedzy prawnej w Internecie i dbanie o wizerunek Kancelarii.➡ Jakie są zasady współpracy❓

🟡współpraca na podstawie umowy B2B albo umowy zlecenia,

🟢 preferowana wymiar pracy: 4/5 etatu (średnio 8h dziennie, 4 dni w tygodniu), możliwe także 3/5 lub pełny etat, szczegóły do uzgodnienia,

🟡 współpraca w przeważającym zakresie w biurze Kancelarii, ew. biurach klientów, sądach i urzędach (praca zdalna możliwa będzie tylko częściowo w zależności od zadań i uzgodnionej organizacji pracy),

🟢 wynagrodzenie zależne przede wszystkim od kompetencji i zaangażowania kandydata oraz wymiaru godzinowego współpracy ( +/- 4000 zł brutto w przypadku umowy zlecenia przy wymiarze 4/5 etatu),

🟡 brak zakazu konkurencji.➡ Co powinny zawierać zgłoszenia kandydatów❓

🟡 curriculum vitae,

🟢 opis doświadczeń zawodowych (w cv lub w liście motywacyjnym),

🟡 oświadczenie o wyrażeniu zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (informacja o przetwarzaniu danych znajduje się poniżej)


➡Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail:

📧 rekrutacja@adwokatjanczak.pl

Zapraszamy do udziału w procesie rekrutacji❗

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adw. Jan Jakub Jańczak, Warszawa 02-776, ul. Nowoursynowska 145 D lok. 84.

2. Administrator danych zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające nieupoważniony dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa.

3. Przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody kandydatów w celu zawarcia umowy o współpracę. Przetwarzane są dane osobowe umożliwiające wybór optymalnego kandydata pod względem jego kompetencji, doświadczenia i oczekiwań.

4. Dane będą przetwarzane do roku czasu po zakończeniu rekrutacji w celu weryfikacji jej poprawności.

5. Kandydatowi przysługuje prawo: 1) dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych 2) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia 3) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, 4) skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W tym celu (pkt 1-3) należy skontaktować się z administratorem danych poprzez email janczak@adwokatjanczak.pl.

adwokat warszawa

Adwokat Jan Jakub Jańczak

Pomaga zarówno firmom jak i indywidualnym Klientom

Adwokat to nie tylko mój zawód ale także pasja. Możliwość prowadzenia bloga prawniczego (o ogólnej tematyce znajdującego się na stronie Kancelarii) zarówno specjalistycznego o tematyce mieszkaniowej prawomieszkaniowe.com daje mi możliwość dzielenia się wiedzy z moimi czytelnikami.

Mam nadzieję, że moja wiedza i doświadczenie, a także otwartość, empatia, a kiedy trzeba także należyta dyskrecja pozwolą zdobyć Twoje zaufanie. A właśnie wzajemne zaufanie i dobra komunikacja z adwokatem gwarantuje Klientowi sukces.

Obecne zasady etyki adwokackiej nie pozwalają mi na stronie internetowej kancelarii opisywać swoich sukcesów zawodowych. Mogę natomiast napisać, że udało mi się pomóc wielu klientom, zarówno firmom jak i Klientom indywidualnym. Zapraszam do zakładki Kontakt, bym mógł pomóc także Tobie. Mój zakres usług znajduje się na stronie głównej.

Życiorys

Adwokat Jańczak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także Studia Prawa Angielskiego i Prawa Europejskiego współorganizowane przez University of Cambridge oraz Uniwersytet Warszawski.

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując od 2004 roku z Kancelarią adwokacką Jan S. Jańczak, a w latach 2008-2015 z Kancelarią Prawną Corpus Iuris Rotko i Wspólnicy Sp. k. W 2012 roku ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 2013 roku wykonuje zawód adwokata.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Uczestniczy w działalności Sekcji Prawa Nieruchomości oraz Sekcji Prawa i Postępowania Cywilnego powołanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie cywilnym (w tym spadkowym i rodzinnym) ze szczególnym uwzględnieniem sporów sądowych, a także w prawie gospodarczym. Swoją praktyką obejmuje w szczególności prawo nieruchomości, mieszkaniowe i spółdzielcze, sprawy dotyczące nieruchomości warszawskich i reprywatyzacji. Publikuje artykuły i komentarze na tematy prawnicze w różnych gazetach i periodykach.