Cennik

wynagrodzenieCena porady prawnej w siedzibie kancelarii wynosi 250 zł, w tym VAT. Cena dotyczy typowej porady prawnej trwającej godzinę.

Płatność tylko gotówką (brak terminala kart płatniczych). Płatność przelewem jest możliwa tylko z góry po jej wcześniejszym uzgodnieniu. Porady pocztą elektroniczną są wysyłane w uzgodnionym terminie po dokonaniu przedpłaty przelewem. Nr rachunku bankowego kancelarii: 56 1050 1025 1000 0091 3039 0637, ING Bank Śląski S.A.

Inne usługi wyceniane są indywidualnie. Kancelaria dostosowuje się do potrzeb klienta i oferuję różne formy wynagrodzenia, m.in:
– stawkę stałą przy reprezentacji w sądach lub jednorazowych zleceniach, przy uwzględnieniu stawek z aktualnego rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz szacunkowego nakładu pracy,
– ryczałt miesięczny, w tym ryczałt z limitem godzin, w przypadku obsługi prawnej,
– stawkę godzinową,
– mieszane formy wynagrodzenia, możliwe jest także ustalenie dodatkowego wynagrodzenia za pomyślny wynik sprawy (success fee).

Sprawy cywilne, lokalowe, spadkowe, rodzinne, gospodarcze, spółdzielcze i inne