kancelaria adwokacka Warszawa-Ursynów

Tag: art. 5 kc

skarga nadzwyczajna

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną powołując się na zasady współżycia społecznego (studium przypadku)

08.10.2020

Naruszenie zasad współżycia społecznego może stanowić wystarczającą przesłankę by wzruszyć prawomocny wyrok sądu. Udało się to w Sądzie Najwyższym bratu dłużnika, którego ścigał fiskus. Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie […]