kancelaria adwokacka Warszawa-Ursynów

Prawo rodzinne

rozwód

Kancelaria oferuje Państwu pełen zakres usług w zakresie prawa rodzinnego. Prowadzi w szczególności sprawy rozwodowe, o podział majątku, o alimenty, dotyczące władzy rodzicielskiej, spraw stanu cywilnego, o ubezwłasnowolnienie.

Sprawy rozwodowe

Każda sprawa rozwodowa wymaga indywidualnego podejścia. Niezależnie od tego, czy decyzji o zakończeniu małżeństwa nie towarzyszy wiele sporów, czy też nie ma zgody w kwestiach winy, opieki nad dziećmi, alimentami czy podziałem majątku, takiej sprawie praktycznie zawsze towarzyszą silne emocje. W Kancelarii możesz liczyć nie tylko na profesjonalizm w kwestiach prawnych, dyskrecję, zachowanie tajemnicy i inne standardy związane z etyką adwokacką, ale także na wsparcie emocjonalne i dużo empatii.

Alimenty

Alimenty nie są dochodzone tylko przy sprawie rozwodowej. Kancelaria prowadzi sprawy o obniżenie lub podwyższenie alimentów z uwagi na okoliczności, ktore zaistniały już po rozwodzie. Zajmuje się też sprawami o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. Alimenty mogą być także dochodzone także gdy rodzice nie byli małżonkami. Z taką sprawą również możesz się zwrócić do Kancelarii.

Kolejnym zakresem prowadzonych spraw są inne alimenty niż dochodzone od rodzica, to jest alimenty pomiędzy małżonkami lub byłymi małżonkami, a ponadto w razie niedostatku – innymi krewnymi.

Inne sprawy

Powyżej wymienione są tylko przykłady najczęstszych spraw, którymi zajmuje się kancelaria. W zakresie zainsteresowań Kancelarii są także sprawy dotyczące ubezwłasnowolnienia, zaprzeczenia ojcostwa, pozbawienia lub ograniczenia praw rodzicielskich, unieważnienia małżeństwa, prostowania aktów stanu cywilnego, czy też inne mniej typowe sprawy z zakresu prawa rodzinnego.

Kancelaria w Warszawie – na Ursynowie

Chcemy, by nasi Klienci mieli poczucie, że adwokat jest blisko ich spraw, zarówno w tym sensie, że jest godzien zaufania i w pełni zaangażowany, ale także w sensie dosłownym – blisko miejsca ich zamieszkania. Stąd wybór padł na Ursynów – dzielnicę Warszawy o typowo mieszkaniowym charakterze.