Dochodzenie wierzytelności

Dochodzenie wierzytelności. Przykładowy zakres usług.

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie dochodzenia wierzytelności, w szczególności:
– sporządzanie wezwań do zapłaty,
– uczestnictwo w rozmowach ugodowych,
– sporządzanie pozwów i wniosków o zabezpieczenie oraz reprezentowanie w postępowaniu sądowych, kancelaria wykorzystuje możliwości i korzyści, jakie oferują postępowania upominawcze, nakazowe i elektroniczne,
– sporządzanie wniosków egzekucyjnych i o wykonanie zabezpieczenia oraz reprezentowanie w postępowaniu przed komornikiem,
– działania mające ustalenie majątku dłużnika,
– działanie przeciwdziałające ukrywaniu lub zbywaniu majątku przez dłużnika np. powództwa pauliańskie, zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa polegające na udaremnieniu egzekucji lub ukrywaniu majątku.

Sprawy cywilne, lokalowe, spadkowe, rodzinne, gospodarcze, spółdzielcze i inne