kancelaria adwokacka Warszawa-Ursynów

Czemu warto powierzyć adwokatowi dochodzenie roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym?

Opublikowano dnia 03.01.2020, przez Adwokat Jan Jakub Jańczak

adwokat

Po otrzymaniu z sądu tytułu wykonawczego, najczęściej wyroku z odpowiednia klauzulą, możemy wręczyć go komornikowi, by ten zajął się jego wykonaniem. Warto jednak zastanowić się, czy nie powierzyć tej czynności adwokatowi. Oto korzyści, które wynikają z zastępowania wierzyciela przez adwokata w postępowaniu egzekucyjnym.

Nadzór nad cały postępowaniem z punktu widzenia prawidłowości i interesów wierzyciela.

Adwokat, jako profesjonalista będzie czuwał nad przebiegiem postępowania i zapobiegnie wielu sytuacjom, np. błędom lub pomyłkom komornika. Mogą one powodować, że dłużnicy wykorzystają te omyłki na dalszym etapie postępowania i opóźnią egzekucję nawet o lata.

Adwokat zapobiegnie także sytuacjom, w których interesy wierzyciela będą zagrożone. Przykładowo wierzytelności zostaną zaspokojone w nieprawidłowej wysokości (np. inny wierzyciel otrzyma więcej niż powinien). Zajęty składnik majątku może też zostać źle wyceniony. Zbyt niska wycena może powodować mniej odzyskanych środków. Zbyt wysoka to zwykle jeszcze większy problem. Składnik majątkowy po prostu nie sprzeda się na licytacji, a zaliczki wydane przez wierzyciela pójdą w błoto.

Współpraca z komornikiem w ustaleniu majątku dłużnika i składanie odpowiednich wniosków i skarg w postępowaniu.

Adwokat czuwa nad przebiegiem postępowania i składa odpowiednie wnioski w celu zmobilizowania komornika to podejmowania adekwatnych działań w celu poszukiwania składników majątku dłużnika. Dostrzeże, jeśli postępowanie ślamazarzy się i złoży odpowiednie wnioski lub skargi, bądź też zaproponuje przeniesienie sprawy do innego komornika. Przejrzy odpowiednie rejestry i akta i pozwoli nakierować wysiłki komornika na właściwe tory. W przypadku potrzeby złożenia odpowiednich wniosków lub skarg dopilnuje terminów na ich wniesienie. Wytłumaczy także wszelkie zawiłości związane z postępowaniem egzekucyjnym.

Adwokat zapobiegnie także wydatkowaniu przez wierzyciela nadmiernych zaliczek, nieadekwatnych do celów, które można osiągnąć.

Wszczęcie innych postępowań i doradztwo w innych sposobach zaspokojenia wierzytelności.

Często się zdarza, że komornik nie jest w stanie skutecznie egzekwować długu z danego składnika majątku, bo jest on w majątku wspólnym dłużnika i jego małżonka, majątku spółki cywilnej dłużnika lub też we współwłasności z inną osobą. Adwokat potrafi w takiej sytuacji odpowiednio zareagować i zaproponować podjęcie właściwych kroków, w tym wszczęcie odrębnych postępowań.

Adwokat doradzi także, gdy istnieją inne możliwości zaspokojenia długu, np. możliwości polubowne, czy też potrącenie, gdy np. strony były w stałych stosunkach gospodarczych lub też znajdują się w bardziej skomplikowanych stosunkach gospodarczych wraz z innymi podmiotami.

Koszty postępowania

Komornik ma prawo przyznać wierzycielowi zwrot kosztów postępowania za to, że wierzyciel korzystał z pomocy adwokata, a egzekucja była celowa. Jest to dodatkowa kwota, którą wierzyciel otrzymuje w przypadku wyegzekwowania zadłużenia i jest zależna od wysokości egzekwowanej kwoty. Może ona pokryć część lub całość wydatków na adwokata.

Słowa kluczowe: , ,

  1. praktyk pisze:

    Adwokat bardziej potrzebny jest już na etapie wniesienia pozwu niż w postępowaniu egzekucyjnym (ale nie ma przeszkód aby pełnomocnictwo obejmowało i to i to). Mnóstwo wierzycieli przegrało w sądzie proste, bezsporne sprawy o zapłatę. A egzekucja? Najczęściej jest bezskuteczna https://pamietnikwindykatora.pl/skutecznosc-egzekucji-komorniczych-czy-bac-sie-komornika/ bo dłużnik oficjalnie nic nie posiada. A tacy co mają majątek, dochody, najczęściej płacą po wygranej sprawie sądowej. No nie jest tak, Panie Mecenasie?

Dodaj komentarz