kancelaria adwokacka Warszawa-Ursynów

Zmiany w prawie mieszkaniowym

Opublikowano dnia 03.01.2020, przez Adwokat Jan Jakub Jańczak

nowe przepisy

Ostatnie lata obfitowały w zmiany w prawie mieszkaniowym. Kancelaria stale dostosowuje swoją ofertę do zmieniającego się prawa oraz zmieniających się potrzeb.

Zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych z 2017 roku wciąż budzą kontrowersje. Kancelaria zajmuje się sporami pomiędzy nowo wyodrębnionymi wspólnotami a spółdzielniami o zwrot środków zgromadzonych na funduszu remontowym. Zajmuje się także roszczeniami byłych członków spółdzielni o zwrot środków na funduszu udziałowym. Od nowelizacji upłynęło prawie 2 lata, a wciąż nie wszystkie kwestie zostały jeszcze ugruntowane. Kancelaria pomaga prawidłowo odczytać sens zmian, udziela spółdzielniom jak również jej członkom porad prawnych i wydaje opinie prawne. Z usług Kancelarii korzystają także mieszkańcy, którzy chcą wyodrębnić się ze spółdzielni jako wspólnota lub nowa spółdzielnia w wyniku podziału.

Rok 2018 również obfitował w zmiany . Kancelaria bardzo często udzielała porad dotyczących wyodrębniania nowych lokali np. na skutek podziału. Zmiany przepisów prawnych znacznie skomplikowały te zagadnienia. Niemniej jednak sytuacja na rynku sprzyja dzieleniu lokali na mniejsze, a proces ten jest wciąż opłacalny.

Na rynku najmu cały czas popularna jest forma najmu okazjonalnego . Jest ona częstym tematem porad prawnych. Forma ta polepsza sytuację prawną wynajmującego i ogranicza ochronę najemcy – bardzo szeroką w przypadku zwykłej formy najmu.

Rok 2019 jest rewolucyjny z powodu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność na gruntach mieszkaniowych. Ustawa ta wywołuje jednak wiele problemów, zwłaszcza w obrocie nieruchomościami. Kancelaria śledzi te problemy i pomaga je rozwiązywać.

W 2019 miały miejsce także inne zamiany, o których pisałem w tym artykule. Na uwagę zasługują w szczególności zmiany w ustawie o własności lokali. Od początku 2020 roku mała wspólnota mieszkaniowa liczyć będzie maksymalnie tylko 3 samodzielne lokale, a nie 7, jak do tej pory. Wszystkie małe wspólnoty mieszkaniowe liczące powyżej 3 samodzielnych lokali przekształcą się w duże

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią w celu uzyskania porady prawnej, innej pomocy prawnej lub rozważenia zawarcia umowy na stałą obsługę prawną.

Słowa kluczowe: , ,

Dodaj komentarz