kancelaria adwokacka Warszawa-Ursynów

Tarcza antykryzysowa dla jednoosobowej firmy

Opublikowano dnia 10.04.2020, przez Adwokat Jan Jakub Jańczak

dofinansowanie

Poprzedni mój artykuł o tarczy antykryzysowej dotyczył pracodawców. Teraz postanowiłem napisać coś o drobnych przedsiębiorcach, którzy nikogo nie zatrudniają. Na stronie gov.pl znajduję się całkiem dobry poradnik, który każdemu takiemu przedsiębiorcy polecam przeczytać. Nie zamierzam zatem go duplikować. Postanowiłem zająć się kwestiami, których tam nie znalazłem.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS na 3 miesiące

Wszystko znajduje się na stronach gov.pl lub zus.pl np. tu . Wniosek RDZ (bo tak się nazywa) najlepiej złożyć, nie wychodząc z domu, przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Zalogowanie może nastąpić np. przez Profil Zaufany. Nie trzeba dysponować podpisem elektronicznym.

Sam wniosek jest dość prosty. Schody zaczynają się dopiero, gdy otrzymamy komunikat o potrzebie załączenia wniosku dotyczącego pomocy publicznej. Informacje o wzorze tego załącznika są niestety dość schowane. Są one na tej stronie: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/3264418

Natomiast sam załącznik RDZ jest do pobranie tu.

Dofinansowanie za przestój

Wszystko znajduje się na stronach gov.pl lub zus.pl np. tu . Wniosek RDZ (bo tak się nazywa) najlepiej złożyć, nie wychodząc z domu, przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Zalogowanie może nastąpić np. przez Profil Zaufany. Nie trzeba dysponować podpisem elektronicznym.

Nie wyjaśniono natomiast czym jest przychód. Skąd przedsiębiorca ma podać kwoty i porównać, że przychód spadł co najmniej o 15 % względem poprzedniego miesiąca? Czy przychód obejmuje też pobrany podatek VAT?

Nie. Liczymy przychód bez podatku VAT. Przykładowo z księgi przychodów i rozchodów lub innej ewidencji na cele podatku dochodowego, a nie z ewidencji na cele VAT.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym za przychód uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Ustawa o podatku od towarów i usług co od zasady nie posługuje się pojęciem przychodu. Liczymy więc przychód bez VAT.

Co zrobić gdy wystawiliśmy faktury i formalnie mamy taki sam przychód, tylko kontrahent nie zapłacił?

Niestety na razie ustawodawca nie przewidział takiej sytuacji. Pozostaje renegocjacja umowy z kontrahentem. Nie jest konieczne umorzenie świadczeń pieniężnych, by skorygować i wyksięgować wystawioną mu fakturę. Wystarczy przenieść termin płatności na inny miesiąc.

Słowa kluczowe: , , ,

Dodaj komentarz