kancelaria adwokacka Warszawa-Ursynów

Inne sprawy cywilne

Oferujemy Państwu pełen zakres usług w zakresie prawa cywilnego. Doradzamy w sprawie zawarcia umów. Prowadzimy sprawy sądowe związane wykonywaniem umów, sprawy odszkodowawcze i o bezumowne wzbogacenie.

Pożyczki, kredyty, chwilówki, sprawy “frankowiczów”

Zajmujemy się zarówno sprawami prywatnych pożyczek (dochodzeniem roszczeń i obroną przed tymi roszczeniami). Nadto obroną przed roszczeniami banków i firm pożyczkowych, jak i wszelkich kredytów i podobnych produktów w obrocie profesjonalnym. Adwokat Jańczak prowadzilł kiedyś wiele spraw dużych firm windykacyjnych i funduszy sekurytyzacyjnych. Nabyte doświadczenie wykorzystuje obecnie przy obsłudze mniejszych firm i klientów indywidualnych. Zarówno będącymi wierzycielami jak i stroną uznaną za dłużnika.

Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w tym sprawy przeciwko firmom ubezpieczeniowym.

Powierzenie sprawy od samego początku adwokatowi opłaci się już w postępowaniu likwidującym szkodę. Działania kancelarii prowadzą do tego, aby takie postępowanie przebiegło szybciej i efektywniej. Nie jest to tylko “targowanie się”, ale proces, który wymaga skrupulatnego i konsekwentnego wykazywania swoich racji.

Profesjonalna pomoc od samego początku pozwoli nie tylko wywalczyć wyższe odszkodowanie czy zadośćuczynienie przyznane decyzją, ale także wywalczyć korzystniejsze warunki zawierając ugodę. Przede wszystkim pozwoli dobrze przygotować się do postępowania sądowego. Koszty obsługi prawnej sporów sądowych rosną, dlatego ubezpieczyciele coraz chętniej proponują zawarcie ugody a po negocjacjach nierzadko udaje się uzyskać satysfakcjonujące warunki. Niemniej jednak w dalszym ciągu dość często pełen sukces możliwy jest dopiero na skutek wydania prawomocnego wyroku sądowego. Warto zatem powierzyć sprawę od początku do końca jednej Kancelarii z pełnymi uprawnieniami do reprezentowania przed sądami i znającej wysokości zasądzanych w sądach odszkodowań.

Bardzo często zajmujemy się sprawami wspólnot i spółdzielni, stąd dużo spraw odszkodowawczych dotyczy odpowiedzialności tych podmiotów, których źródłem jest przykładowo niewłaściwy stan budynku, chodnika, czy niewłaściwe odśnieżanie i wynikające z tego wypadki.

Prowadzimy jednak również sprawy związane z odszkodowaniem za wypadki komunikacyjne, nieszczęśliwe wypadki (w tym na wyjazdach turystycznych) i inne typowe lub nietypowe sprawy z zakresu ubezpieczeń obowiązkowych lub dobrowolnych.

Zajmujemy się również sprawami przeciwko sprawcom szkód i innych deliktów, którzy nie posiadają ubezpieczenia, a także sprawy odszkodowawcze od Skarbu Państwa.

Sprawy związane ze sprzedażą i rękojmią

Oferujemy pełne wsparcie prawne w sprawach dotyczących odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne. Wbrew rozpowszechnionemu przekonaniu, zgodnie z obecnymi przepisami, dwuletnia rękojmia (w przypadku nieruchomości 5-letnia) nie wygasa, gdy konsument nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w tym okresie. Dwuletni termin jest terminem stwierdzenia wady (czyli okresem, kiedy wada wychodzi na jaw, a my jako konsument zachowujemy prawo do rękojmi). Jeżeli, jako konsument, powiadomimy sprzedawcę o wadzie po dwuletnim terminie, nie wszystko jest zatem stracone. Mamy jeszcze na to rok czasu, by sprzedawca dowiedział się o wadzie oraz naszym żądaniu co do formy rozpatrzenia reklamacji. Z wielu względów doradzamy jednak, aby zawiadamiać sprzedawcę o wadzie jak najszybciej.

Pamiętajmy, że prawo do rękojmi może być ograniczone umownie np. w regulaminie. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Sprawy nietypowe

Zajmujemy się również wszelkimi innymi rodzajami spraw cywilnych, czyli dotyczących jakichkolwiek relacji prawnych pomiędzy osobami fizycznymi, a także prawnymi.

Jeśli nie wiesz, z jakimi skutkami się może wiązać Twoja sytuacja prawna, umów się na poradę, a postaramy się Tobie doradzić. Opiszemy, co będzie dla Ciebie najkorzystniejsze lub też przedstawimy szerszą gamę rozwiań Twojej sytuacji.