kancelaria adwokacka Warszawa-Ursynów

Prawo nieruchomości

budynki mieszkalne

Kancelaria zajmuje się sprawami dotyczącymi nieruchomości. Adwokat Jańczak jest specjalistą zarówno od prawa lokalowego (prowadzi blog prawomieszkaniowe.com), jak również zajmuje się problematyką nieruchomości komercyjnych i innych nieruchomości gruntowych oraz budynkowych.

Nieruchomości gruntowe. Nieruchomości komercyjne

Działalność kancelarii to nie tylko sprawy z zakresu mieszkalnictwa. To także sprawy gruntów niezabudowanych. Sprawy o rozgraniczenie i inne podobne sprawy z zakresu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Kodeksu cywilnego. Sprawy dotyczące ustalenia warunków zabudowy, “odrolnienia” działek, wyłączenia z produkcji rolnej, i wszelkie inne sprawy z zakresu ustaw prawa planistycznego i budowlanego.

Kancelaria zajmuje się także gruntami i lokalami użytkowanymi na cele niezwiązane z gospodarką mieszkaniową. Prowadzi sprawy dotyczące najmu, dzierżawy takich gruntów lub lokali, a także związane z własnością lokali w budynkach użytkową i powstałą ze względu na wyodrębnienie lokali wspólnotą lokalową.

Kancelaria ma bogate doświadczenie we wsparciu prawnym właścicieli i użytkowników obiektów, dla których zawiera się umowy najmu, jak i umowy niestandardowe. Przykładowo są to budynki biurowe, galerie handlowe, hotele, inne obiekty rekreacyjne.

Zasiedzenie

Zasiedzenie to sposób nabycia nieruchomości (gruntowej, zabudowanej budynkiem lub lokalu) na własność. Nabycie to jest skutkiem zaniedbania wykonywania praw przez poprzedniego właściciela. Aby zasiedzieć nieruchomość trzeba traktować nieruchomość tak, jakby już było się jej właścicielem. np. mieszkać, uprawiać rolę, ogrodzić. Przy czym należy płacić jedynie podatki i opłaty, jakie płaci właściciel, nie płacąc przy czym czynszu lub innych opłat typowych dla najemcy lub innej osoby zależnej od właściciela.

Zasiadywanie polega także na ogrodzeniu nieruchomości i podejmowaniu decyzji zgodnie z własnymi interesami bez wykonywania poleceń właściciela. Ten sposób zachowania prowadzący do zasiedzenia to tzw. posiadanie samoistne. Powyżej opisane są tylko przykładowe zachowania i nie wszystkie muszą być spełnione. Natomiast każde podporządkowanie się właścicielowi zazwyczaj wyklucza uznania pozostałych cech tego zachowania za posiadanie samoistne.

Nabycie przedawnienia wymaga 30 lat nieprzerwanego posiadania samoistnego lub 20 lat, w przypadku gdy posiadanie to jest sprawowane w dobrej wierze (posiadający ma obiektywnie uzasadnione przekonanie, że jest właścicielem). W przeszłości terminy te nie zawsze były takie same. Istnieje wiele zasad szczególnych związanych z doliczaniem lat poprzedników prawnych, czy też różnorakich wyjątków. Bardzo istotne znaczenie ma też ustalenie, w jakim dniu doszło do zasiedzenia. Z tych wszystkich przyczyn warto powierzyć dochodzenie przed sądem zasiedzenia adwokatowi.