kancelaria adwokacka Warszawa-Ursynów

Obsługa podmiotów gospodarczych

Obsługa prawna

Kancelaria prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych takich jak spółki, stowarzyszenia, spółdzielnie, fundacje. W celu uzyskania informacji, proszę o kontakt. Honorarium za obsługę prawną ustalane jest indywidualnie.

Zakres

W ramach kompleksowej obsługi prawnej Kancelaria świadczy wszelkie usługi prawne związane bezpośrednio z działalnością podmiotu:

  • udzielanie porad prawnych,
  • wszelkie sprawy korporacyjne, w tym sporządzanie i opiniowanie dokumentów dotyczących działalności rad nadzorczych, zarządów i zgromadzeń innych organów spółek oraz innych podmiotów, zbywania udziałów / akcji, zmiany statutów, umowy spółki, regulaminów, podwyższania i obniżania kapitału zakładowego oraz wielu innych spraw, stosownie do specyfiki działalności w określonej formie prawnej,
  • usługi w zakresie spraw rejestrowych,
  • sporządzanie i opiniowanie umów zawieranych w związku z działalnością gospodarczą, a także wszelkich innych umów cywilnoprawnych,
  • sporządzanie opinii i analiz prawnych w zakresie stosowania przepisów prawa i zastosowania w danych sytuacjach prawnych
  • windykację należności, począwszy od sporządzenia wezwań do zapłaty, poprzez dochodzenie należności w sądzie (postępowania upominawcze, nakazowe, elektroniczne), aż po reprezentację w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych,
  • doradztwo i reprezentację w sprawach pracowniczych,
  • reprezentację w innych sprawach przed sądami powszechnymi, sądami arbitrażowymi, organami administracyjnymi i podatkowymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • uczestniczenie w negocjacjach,
  • wsparcie prawne przedsięwzięć gospodarczych.

W ramach powyższych usług istnieje możliwość wizyty adwokata w siedzibie firmy.

Powyższy zakres obsługi prawnej jest orientacyjny. Istnieje możliwość indywidualnego sprecyzowania zakresu obsługi prawnej w umowie.