kancelaria adwokacka Warszawa-Ursynów

Obsługa prawna firm

spółka

Obsługa prawna

Kancelaria prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych takich jak spółki, stowarzyszenia, spółdzielnie, fundacje. W celu uzyskania informacji, proszę o kontakt. Honorarium za obsługę prawną ustalane jest indywidualnie.

Zakres

W ramach kompleksowej obsługi prawnej Kancelaria świadczy wszelkie usługi prawne związane bezpośrednio z działalnością podmiotu:

 • udzielanie porad prawnych,
 • wszelkie sprawy korporacyjne, w tym sporządzanie i opiniowanie dokumentów dotyczących działalności rad nadzorczych, zarządów i zgromadzeń innych organów spółek oraz innych podmiotów, zbywania udziałów / akcji, zmiany statutów, umowy spółki, regulaminów, podwyższania i obniżania kapitału zakładowego oraz wielu innych spraw, stosownie do specyfiki działalności w określonej formie prawnej,
 • usługi w zakresie spraw rejestrowych i obsługa wniosków w Portalu Rejestrów Sądowych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów zawieranych w związku z działalnością gospodarczą, a także wszelkich innych umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie opinii i analiz prawnych w zakresie stosowania przepisów prawa i zastosowania w danych sytuacjach prawnych
 • windykację należności, począwszy od sporządzenia wezwań do zapłaty, poprzez dochodzenie należności w sądzie (postępowania upominawcze, nakazowe, elektroniczne), aż po reprezentację w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych,
 • doradztwo i reprezentację w sprawach pracowniczych,
 • reprezentację w innych sprawach przed sądami powszechnymi, sądami arbitrażowymi, organami administracyjnymi i podatkowymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • uczestniczenie w negocjacjach,
 • wsparcie prawne przedsięwzięć gospodarczych.

W ramach powyższych usług istnieje możliwość wizyty adwokata w siedzibie Klienta oraz dostosowania oferty do szczególnych potrzeb Klienta.

Powyższy zakres obsługi prawnej jest orientacyjny. Istnieje możliwość indywidualnego sprecyzowania zakresu obsługi prawnej w umowie.

Wypróbuj i spersonalizuj swoją ofertę

Istnieje możliwość podjęcia współpracy w oparciu o stawki ryczałtowe negocjowane przy każdej usłudze albo godzinowe.

Po okresie dwóch tygodni lub miesiącu Kancelaria sprawdzi, w jakim zakresie Twoja firma potrzebuje obsługi prawnej i dostosuje ofertę do Twoich potrzeb i możliwości.

Kancelaria współpracuje także z wieloma firmami, w których zatrudnieni są pracownicy o wysokiej znajomości prawa, a potrzeba korzystanie z usług adwokata jest jedynie uzupełnieniem ich pracy. Także w takie sytuacji możliwe będzie uzgodnienie współpracy uszytej pod potrzeby Klienta.

Pomoc prawna na start – prawnik startupów

Kancelaria doskonale rozumie potrzeby startup-ów i innych nowych firm. Pozwól skupić się na pomyśle i powierz formalności Kancelarii, która doradzi Ci jaką formę działalności wybrać i jak to zrobić. Następnie podpowie Ci, jak zrobić, by firma działała przy minimum niezbędnych formalności. Powierz całkowicie takie sprawy jak:

 • kwestie rejestracji firmy KRS / CEIDG,
 • ochrona danych osobowych (RODO),
 • regulaminy,
 • wzory umów,
 • prawo autorskie.